Espoon steinerpäiväkoti Mesimarja
Sammalkallionkuja 2D
02210 Espoo
puh. 09 - 8030425   gsm. 050 - 4081083
email: mesi.marja (ÄT) kolumbus.fi

6 vuotiaiden opetus steinerpäiväkoti Mesimarjassa


6 vuotta toimintakauden aikana täyttävien paikkaa haetaan suoraan päiväkodista ja lapset valitaan ilmoittautumisikäjärjestyksessä kuten muutakin hoitopaikkaa haettaessakin.Tämänhetkisen tiedon mukaan 6 vuotiaiden opetus ei ole maksutonta syksystä 2012 alkaen. 6 vuotiaat voivat kuitenkin olla päiväkodissa kuten ennenkin.Päiväkodissa toimii yksi 23:n lapsen lapsiryhmä jossa 6 vuotiaiden pienryhmässä lapsia on yleensä 7-8. Lapsiryhmä jakautuu isoihin (6v.), viiskareihin (5v.), neliläisiin (4v.) ja pikkaraisiin (3v.) ikäryhmittäin. Kunkin ryhmän toiminnasta vastaa ryhmän oma aikuinen.

Toiminta niveltyy yhteen pienempien lasten toiminnan kanssa niin että 6-vuotiaat saavat tuntea olevansa päiväkodin "isoja", pienempien opastajia ja auttajia sekä leikkitilanteissa että toimintatuokioissa. Kutsummekin tätä vuotta "kuningasvuodeksi".

Lisäksi 6-vuotiailla, kuten muillakin pienryhmillä, on omat, erityiset aamupiirinsä joissa toiminta pohjautuu paitsi päiväkodissa laadittuun, Espoon kaupungin vuonna 2011 hyväksymään, esiopetuksen opetussuunnitelmaan, valtakunnalliseen steinerpedagogiseen esiopetussuunnitelmaan, myös jokaisena vuonna tehtävään vuosisuunnitelmaan ja jokaisen lapsen omaan henkilökohtaiseen, iänmukaiseen, oppimissuunnitelmaan.

Tehostettua tukea tarvitseville lapsille laaditaan lisäksi, vanhempien suostumuksella, erillinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Ne lapset joilla on tehostetun tuen tarvetta tai koulun aloittamisen lykkäystarvetta siirtyvät yleensä peruskoulun starttiluokille tai tuen tarpeen mukaan erityisopetusryhmiin. Lapselle ei voida luvata hoitopaikkaa päiväkodissa koululykkäyksen vuoksi.

Tämän hetkisen tiedon mukaan lukuvuoden 2015-2016 aikana ei järjetetä MAKSUTONTA esiopetusta. Tällöin järjetetään steinerpedagogista, yksikön ja Espoon kaupungin 2015-16 voimassa olevaan esiopetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta. 6 vuotiaiden opetus Mesimarjassa on uuden esiopetuslain mukaista, esiopetusta korvaavaa varhaiskasvatusta. Toiminnan sisältö ei muutu ja esiopetusikäisiä kutsutaan päiväkodin "isoiksi" eikä eskari- termiä voida ohjeiden mukaan käyttää. Vanhemmat maksavat lapsen hoitopäivästä normaalin Espoon kaupungin päivähoitomaksujen mukaisen päivähoitomaksun.

Maksutonta esiopetusta haetaan päiväkodille uudelleen vuosittain. Seuraavan syksyn tilanteesta voi aina kysyä suoraan päiväkodilta.

Jos 6 vuotiaiden osalta tiedot muuttuvat, ne päivitetään välittömästi näille sivuille.