Espoon steinerpäiväkoti Mesimarja
Sammalkallionkuja 2D
02210 Espoo
puh. 09 - 8030425   gsm. 050 - 4081083
email: mesi.marja (ÄT) kolumbus.fi

Päiväkoti Mesimarjan toiminnasta vastaavat yhdessä päiväkodin kannatusyhdistyksen johtokunta ja opettajakollegio.


Päiväkodin toimintaa valvoo lisäksi Espoon kaupunki, lähimpänä esimiehenä päivähoidontarkastaja sekä steinerpedagogiikan toteutumista Steinerpedagogisen liiton varhaiskasvatusosasto joka myöntää luvan käyttää steinerpedagogisen päiväkodin nimikettä.

Opettajakollegio vastaa pedagogiikasta ja sen toteutumisesta päiväkodissa sekä valitsee lapset päiväkotiin ja mahdolliset uudet opettajakollegion jäsenet. Opettajakollegion edustaja on jäsenenä kannatusyhdistyksen johtokunnassa ja osallistuu johtokunnan työskentelyyn.

Opettajakollegion toinen jäsen on Steinerpedagogiikan liiton edustajana johtokunnassa ja hänen tehtävänään on valvoa että johtokunnan tekemät päätökset eivät ole ristiriidassa steinerpedagogisen näkemyksen kanssa.

Kannatusyhdistys

Kannatusyhdistyksen muodostavat siihen liittyneet päiväkodin vanhemmat, jonossa olevien lasten vanhemmat ja tukijäsenet. Kannatusyhdistys valitsee keskuudestaan vuosittain lakisääteisessä vuosikokouksessaan kannatusyhdistyksen johtokunnan.
Kannatusyhdistys ylläpitää Espoon steinerpäiväkoti Mesimarjaa ja järjestää toiminnan tukemiseksi varainhankintatempauksia.
Kannatusyhdistys perii päiväkodissa olevien lasten vanhemmilta kuukausittaista tukimaksua toiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2011 tukimaksu on 20€ / kk.

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä, 8 varsinaista sekä 2 varajäsentä, lisäksi opettajakollegion edustajalla on varajäsen.

Johtokunnan vastuulla on päiväkodin talous ja päiväkodin toimintaan liittyvien taloudellisten päätösten tekeminen sekä vastuu kannatusyhdistyksen toiminnasta.
Johtokunta järjestää varainhankintaa yhdessä kannatusyhdistyksen muiden jäsenten kanssa, solmii yhteistyösopimukset yhteistyökumppanien mm. Espoon kaupungin kanssa ja toimii opettajien työnantajana.